IMG_9574_202303082358240e5.jpg Puoti & Kahvila Ihanaラズベリーブリタケーキ